Om CONSORDIA

Consordia er et konsulenthus med sæde nord for København. Vi faciliterer konsortieindkøbsaftaler til virksomheder indenfor alle indirekte indkøbskategorier.

Gennem konsortieaftaler tilbyder vi vores kunder forbedrede priser og betingelser. Derudover sparrer og optimerer vi aktivt kontrakterne med både kunder og leverandører gennem hele kontraktens levetid. Herigennem kan vi løbende optimere og tilpasse sortiment og levering, betingelser og priser. Vi tilfører vores kunder transparens, udbytte, effektivitet og relevans.

Indkøbere, jurister og elektroniske udbudsspecialister tilknyttet Consordia har alle erfaring fra karriereforløb i C20 og Fortune 500 virksomheder.
Vi har bred erfaring indenfor konsortieaftaler, globalt professionelt indkøb, forhandling og aftaleret. Kompetencer der, kombineret med vores indgående kendskab til fordelene ved elektroniske udbudsformer, giver vores kunder det optimale resultat.

Consordia er nordisk partner med Allocation Network GmbH og benytter deres ASTRAS eSourcing software i alle vores udbudsprocesser enten i form af eRFQ eller eAuction.
Læs mere om ASTRAS her.

Consordia forhandler kontrakter på nationalt og internationalt niveau, alt afhængigt af produkter, volumen, geografi og konsortiets sammensætning.

Læs mere om fordelene ved Consordias aftaler for både indkøbere og leverandører.Det kommer an på hvordan du ser på det

nonameaFinanskrisen og den intensiverede globale konkurrence har efterladt stort set alle mellemstore og større virksomheder med et markant øget fokus på besparelser gennem proces- og indkøbsoptimering. Grænsen for hvad der, via traditionelle indkøbsmetoder, kan opnås af besparelser i mange indirekte indkøbskategorier, er for længst nået for mange virksomheder.

Konceptet i et konsortie er at virksomhederne får bedre priser og betingelser end deres individuelle volumen berettiger. Consordia håndterer og simplificerer mange af de opgaver og problemstillinger, der normalt følger med medlemsdrevne konsortier gennem vores ekspertise på området. Virksomheder, der deltager i vores konsortiekontrakter, realiserer ikke kun højere besparelser på deres kontrakter men får frigivet værdifulde ressourcer, der kan benyttes til mere strategiske arbejsopgaver.

Alle vores konsortie kontrakter, nationale og internationale, udbydes gennem vores web baserede eSourcing platform ASTRAS. Dette sikrer en smidig og effektiv proces med klar kommunikation og en tillidsskabende transparenthed for såvel leverandører som konsortiemedlemmer. Vores kontraktstruktur sikrer alle medlemmer uafhængighed såvel økonomisk som juridisk.

Prisen er langt fra den eneste værdiskabelse virksomheder opnår i et professionelt konsortie.

Læs mere om fordelene ved Consordias aftaler for indkøbere.